پرسش و پاسخ

جدیدترین سؤالات مطرح شده در بخش مشاوره عمومی

1اهمیت تست زدن و تست زدن بیش از حد معمول در شیمی چگونه است؟
با نام و یاد خدا سلام کمتر از ریاضی و فیزیک است. به طور کلی در درسهایی که جنبه حفظی بیشتری دارند، به جای حل تستهای بیش از حد معمول، بهتر است به مطالعه دوباره و عمیقتر کتاب درسی و خلاصه ها بپردازیم. در درسهای ریاضی و فیزیک، معنای تست بیشتر حل کردن، تسلط بیشتر بر درس است اما در شیمی باید پس از مطالعه عمیق کتاب درسی به حل تستهای کنکور سراسری و آزاد در 5 سال گذشته پرداخت و پس از آن، بررسی تستهای المپیاد شیمی مرحله اول نیز بسیار مفید است. قبل از حل این تستها، حل کردن تستهای تألیفی اساتید توصیه نمیشود......
2برای هر تست شیمی چه قدر وقت باید اختصاص دهیم؟
با نام و یاد خدا سلام با توجه به زمان کل دفترچه دروس اختصاصی و سؤال های درسهای دیگر، نسبت زمان هر تست شیمی از تستهای ریاضی و فیزیک کمتر است. بهتر است در حل هر تست شیمی، حداکثر یک دقیقه زمان به طور متوسط در نظر بگیریم و برای بررسی سؤال های شیمی در بار اول مثلاً در کنکور سراسری، حدود 30 دقیقه زمان اختصاص دهیم و پس از آن به بررسی تستهای سختتر که در مرور اول دفترچه آنها را حل نکرده ایم، بپردازیم.
3گاهی تستهایی را میبینیم که مال کنکور 25 سال پیش است. آیا حل این تستها مهم است؟
با نام و یاد خدا سلام بله ،اینکه تستهای قدیمی چه قدر ارزش دارد، بستگی به تست دارد. گاهی یک تست قدیمی یک مفهوم مهم را که هنوز هم در کتابهای درسی وجود دارد، به خوبی بیان میکند. پس این تست بدون توجه به سال آن، تست خوبی محسوب ميشود. به طور کلی ، در درس شیمی، تستهای مربوط به سال 84 به بعد، از کتابهای درسی جدید طرح شده اند و همه آنها برای ما مهم هستند و تستهای قبل از آن باید به خوبی گزینش و ویرایش شوند تا قابل استفاده باشند
4من یک جزوه خیلی خوب دارم. آیابرای کنکور میتوانم به کتاب درسی کاری نداشته باشم؟
با نام و یاد خدا سلام مسلماً خیر. هیچ جزوه خوبی جای کتاب درسی را نمیگیرد. اکثر جزوه های اساتید برای راحتی در تدریس گردآوری شده است و شامل تمامی نکات کتاب درسی نمیباشد. جزوه های خوب، مکمل کتاب و یک ابزار یادگیری هستند و بهتر است پس از تدریس، برای مرور و جمع بندی در کنار مطالعه کتاب از آنها استفاده شود.
5من در حل کردن مسائل شیمی مشکل دارم، آیا درست است از مطالعه آنها صرف نظر کنم؟
با نام و یاد خدا سلام تعداد سؤالهایی که احتیاج به محاسب های عددی و اسکیومتری دارند، حدود 30درصد کل سؤالهای شیمی است و قابل توجه است. بنابراین بهتر است این مشکل خود را حل کنید! بسیاری از مسائل عددی در شیمی مثل مسائل ترمودینامیک، سینتیک و تعادلها، مسائل ساده ای هستند و کنارگذاشتن آنها به هیچ وجه توصیه نمی شود. بهتر است با کمی وقت گذاشتن و حل مسائل نمونهی بیشتر، به اینگونه مسائل تسلط پیدا کنید.
6آیا مطالعه مطالب حاشیه کتاب درسی برای کنکور لازم است؟
با نام و یاد خدا سلام بله، حاشیه های کتاب مانند متن کتاب درسی مهم است و از نکات و مطالب مطرح شده در آن سؤال مطرح میشود.
7آیا حفظ کردن تمامی واکنشها و فرمولهای موجود در کتابهای درسی الزامی است؟
با نام و یاد خدا سلام بله. دسته بندی واکنشها و معادله های شیمیایی به حفظ کردن آنها کمک میکند. از هر فرمول و معادله به کار رفته در کتاب یا معادله های مشابه آنها که با عوض کردن عنصر و استفاده از عنصر دیگر هم گروه آن میتواند ساخته شود، سؤال مطرح میشود. در سؤالهای چند سال اخیر مشاهده میشود که از فرمول شیمیایی که در کتاب یک پایه آمده است برای طرح سؤال در پایه دیگر استفاده شده است. مثلاً از یک معادله تجزیه موجود درکتاب سال سوم برای طرح سؤال سینتیک در کتاب پیش دانشگاهی استفاده شده است.
8شیمی یک درس مفهومی است یا حفظی؟
با نام و یاد خدا سلام تقسیم بندی درسها به دو دسته حفظی و مفهومی به صورت مطلق کار درستی نیست. در مورد حفظی ترین درسها هم تسلط بر مفاهیم آن درس، کمک میکند مطالب بهتر در حافظه بماند. به عبارت دیگر، پس از تسلط بر مفاهیم اصلی یک درس، به خاطرسپاری آنها ساده تر و ماندگاری آنها در حافظه بهتر صورت میگیرد. در شیمی توصیه میشود قبل از به خاطرسپاری مطالب، مفاهیم اصلی را یاد بگیریم مثلاً قبل از آنکه ترتیب قدرت اسیدی اسیدها را حفظ کنیم، مفهوم قدرت اسیدی را بفهمیم.
9آیا از مطالب بیشتر بدانیدها در کنکور، سؤال طرح میشود؟
با نام و یاد خدا سلام اما مطالعه آنها به یادگیری عمیق مطالب درسی موجود در متن کتاب درسی کمک میکند. بنابراین توصیه میشود در تدریس در کلاسهای درسی مورد توجه قرار گیرد. اما در مطالعه های جمع بندی، مطالعه آنها ضروری نمیباشد. موفق و پیروز باشید.
10آيا دانش آموزان دوم يکی از رشته های فنی مثلا عمران يا کامپيوتر می توانند به سال سوم يکی از رشته های فنی تغيير رشته دهند؟
با نام و یاد خدا سلام بلی تغيير رشته ی دانش آموزان شاخه های نظری يا کاردانش به رشته های شاخه ی فنی و حرفه ای و يا تغيير رشته در همان شاخه منوط به توفيق در امتحانات کليه ی درسهای اختصاصی پايه ی دوم رشته ی جديد در خرداد يا شهريور ماه همان سال با در نظر گرفتن ظرفيت پذيرش در رشته هايی می باشد که اسامی آن از سوی کارشناس فنی و حرفه ای اعلام خواهد شد.
11آيا تغيير رشته در مقطع پيش دانشگاهی مشکلی ايجاد نمی کند؟
با نام و یاد خدا سلام تغيير رشته در پيش دانشگاهی قانونی است و مشکلی ايجاد نمی کند.
12آيا معدل پيش دانشگاهی جزء معدل کل يا معدل ديپلم محسوب می گردد؟
با نام و یاد خدا سلام معدل پيش دانشگاهی با معدل ديپلم متفاوت است.
13ادامه تحصيل در دوره ی پيش دانشگاهی به چند شيوه امکان پذير است؟
با نام و یاد خدا سلام ادامه تحصيل در دوره ی پيش دانشگاهی در دوره ی روزانه ، بزرگسال ، متفرقه و آموزش از راه دور بسته به شرايط هر فرد امکان پذير است.
14دانش آموزانی که از سال سوم درسی افتاده دارند،آيا می توانند دردوره ی پيش دانشگاهی شرکت کنند؟
با نام و یاد خدا سلام شرط ورود به پيش دانشگاهی داشتن ديپلم کامل متوسطه می باشد.
15انعطاف پذیری و خصوصیات شخصیتی
با نام ویاد خدا سلام پژوهش ها نشان می دهد که بعضی از کودکان زمینه آن را دارند که انعطاف پذیری بیشتری یا کمتری داشته باشند.بعضی از کودکان ممکن است در دستیابی به عوامل محافظ انعطاف پذیری مشکل داشته باشند و همین ویژگی،مانعی در برابر رشد انعطاف پذیری آنان باشد. به هر حال هر کودکی توانایی انعطاف پذیرشدن را دارد واین فرایند،مداوم ودر جهت پیشرفت است.کودکان اگر باورها،مهارت ها و پشتیبان های لازم را داشته باشند،انعطاف پذیر می شوند.
16ویژگی های دانش آموزان انعطاف پذیر
هر چه دانش آموزان در کلاس انعطاف پذیرتر باشند،در یادگیری توانا تر خواهند بود. آنان را می توان در 3 جایگاه ارزیابی کرد: • فرد در جایگاه یاد گیرنده مورد پشتیبانی ، • در جایگاه بین فردی • در جایگاه یادگیرنده درون فردی این ویزگی ها را می توان عادات رفتاری تلقی کرد: وی ژگی های یک فرد انعطاف پذیر: در جایگاه یاد گیرنده درون فردی توانایی هایی که نشان میدهد : در انجام تکالیفش پشت کار دارد خود را به بالاترین سطح ، ارتقا می دهد تفاوت های فردی خود را می پذیرد تا حدودی بر احساسات خود مسلط است مهارتهای برنامه ریزی و عمل سازمان یافته دارد خودش را دوست دارد ریسک پذیر است رضایت خود را از کوشش های شخصی اش بیان می کند کمک می طلبد به تنهایی کار می کند واضح فکر می کند تفکر خوش بینانه دارد در جایگاه یاد گیرنده بین فردی توانایی هایی که نشان میدهد: تفاوت های دیگران را می پذیرد از دیگران پشتیبانی می طلبد در کار روابط را حفظ می کند در بازی روابط را حفظ می کند در هنگام عمل، مسئولیت شخصی خود را بیان می کند اختلاف ها را به طرزی مثبت حل می کند به طور مؤثر ، رابطه برقرار می کند در جایگاه یاد گیرنده مورد پشتیبانی توانایی نام بردن از افرادی را دارد که : سر مشق مثبتی هستند از تعیین هدف پشتیبانی می کنند برای او حد و مرز تعیین می کنند از او می خواهند یاد بگیرد او را تشویق و تقویت می کنند از مدیریت زمان پشتیبانی می کنند .
17تغیر رشته کاردانش به ادبیات و علوم انسانی
با نام و یاد خدا سلام برای تغيير رشته از پايه ی دوم کاردانش به پايه ی سوم انسانی ، دانش آموز پس از تکميل نمون برگ تغيير رشته ، بايستی در امتحانات خرداد يا شهريور در امتحان تغيير رشته ی دروس عربی 2 انسانی و جامعه شناسی 1 شرکت و در صورت کسب حد نصاب قبولی به رشته ی انسانی پايه ی سوم با تأييد مشاور هدايت شود. موفق و پیروز باشید.
18امتحان جهشی
با نام و یاد خدا سلام به صورت عادی خير ولی در موارد خاص و با صدور رأی کميسيون خاص به صورت موردی امکان پذير است.
19ادامه تحصيل در رشته های حسابداری شاخه ی فنی و حرفه ای در دوره ی کارشناسی
با نام و یاد خدا سلام اختصاص ظرفيت رشته های دانشگاهی بر عهده ی وزارت علوم تجقيقات و فناوری است.
20رشته ی ادبيات وعلوم انسانی
با نام و یاد خدا سلام شرط احراز رشته ی ادبيات وعلوم انسانی آن است که مجموع نمرات راهنمايی دروس مرتبط در نمون برگ هدايت تحصيلی بدون ضريب کمتر از 30 نباشد و درسهای مرتبط متوسطه کمتر از حد نصاب 10 نباشد. معدل درس ادبيات 1 و زبان فارسی 1 کمتر از 12 نباشد. معدل رشته کمتر از 12 نباشد. در صورتی که دانش آموز رشته ی ادبيات و علوم انسانی را احراز نکند و به شاخه ی کاردانش هدايت شود و ظرفيت شاخه ی کاردانش در منطقه تکميل باشد با استفاده از نمون برگ 7-111 به رشته ای که بالاترين امتياز را در نمون برگ هدايت تحصيلی کسب کرده است با موافقت شورای مدرسه و موافقت اداره ی مربوطه هدايت می گردد.
21اگر دانش آموزی در پايه ی سوم نمره ی قبولی کسب نکند می تواند تکرار پايه کند؟
با نام و یاد خدا سلام خير ، شرط تکرار پايه آن است که دانش آموز از کليه ی دروس آن پايه نمره ی قبولی کسب کرده باشد در همان رشته ی قبلی تکرار پايه کند. در مدارس غير انتفاعی يا به شيوه ی داوطلب آزاد تکرار پايه مقدور است.
22آيا امکان تجديد نظر در شرايط ورود به رشته ها وجود دارد؟
با نام و یاد خدا سلام تا کنون برابر ضوابط هدايت تحصيلی مطابق با فصل 5 آيين نامه ی آموزشی عمل می شود.
23سقف انتخاب واحد و شرايط سنی در مراکز آموزش از راه دور چگونه است؟
با نام و یاد خدا سلام دانش آموز در مراکز آموزش از راه دور در هر نيمسال حداقل 8 و حداکثر 20 واحد درسی و در دوره ی تابستان حداکثر 8 واحد درسی با رعايت ساير ضوابط انتخاب می کند. در آخرين نيمسال يا دوره ی تابستانی دانش آموز می تواند حداکثر 4 واحد علاوه بر سقف واحدهای درسی انتخاب کند. شرايط سنی : با 18 سال تمام و بيشتر می توانند در مراکز آموزش از راه دور ثبت نام کنند ولی افراد با شرايط خاص نيز می توانند بدون شرايط حداقل سن در مراکز آموزش از راه دور ثبت نام نمايند. ( معلوليت جسمی ، بيماری خاص و يا صعب العلاج ، تأهل ، الزام به حمايت خانواده ) . رشته های شاخه ی نظری و کاردانش در اين مراکز اراﺋه می گردد.
24شرايط تغيير رشته در روزانه و بزرگسالان و مراحل انجام تغيير رشته را بنويسيد؟
با نام و یاد خدا سلام دانش آموزی که در پايه ی دوم روزانه به تحصيل اشتغال دارد چنانچه متقاضی تغيير شاخه يا تغيير رشته باشد ، چنانچه متقاضی تغيير رشته به رشته های نظری است بايد در خرداد يا شهريور ماه پايه ی دوم در امتحان تغيير رشته درسهای تخصصی پايه ی دوم رشته ی جديد ( صرفا درسهايی که پيش نياز درسهای پايه ی سوم رشته ی جديد هستند ) شرکت کند و چنانچه از کليه ی دروس مذکور نمره ی قبولی کسب کند با تغيير رشته ی وی موافقت می شود. برای تغيير رشته ی دانش آموزان پايه ی دوم شاخه های نظری يا کاردانش به پايه ی سوم رشته های شاخه ی فنی و حرفه ای و يا تغيير رشته در همان شاخه منوط به توفيق در امتحانات کليه ی درسهای اختصاصی پايه ی دوم رشته ی جديد در خرداد يا شهريور ماه همان سال با در نظر گرفتن ظرفيت پذيرش در رشته هايی می باشد که اسامی آن از سوی معاونت آموزشی اعلام خواهد شد. تغيير رشته/شاخه از ساير شاخه ها و رشته ها به رشته های مهارتی شاخه ی کاردانش بلامانع است. زمان تغيير شاخه يا رشته در دوره ی روزانه حداکثر تا پايان شهريور ماه پايه ی دوم می باشد و دانش آموز موظف است حداکثر تا دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد يا شهريور ماه تقاضای کتبی خود را به مدير واحد آموزش تحويل دهد تا نسبت به مراحل تغيير رشته اقدام شود. دانش آموز متقاضی تغيير رشته می تواند درسهای امتحان تغيير رشته را حداکثر در دو مرحله ی خرداد يا شهريور ماه پايه ی دوم امتحان دهد. مراحل انجام تغيير رشته : الف) تکميل نمون برگ تقاضای تغيير رشته ( نمون برگ شماره ی 2/1 ) 1- اين نمون برگ بايد تا دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد يا شهريور ماه توسط دانش آموز تکميل شود و به تأييد ولی وی برسد و جهت اقدام لازم به واحد آموزش تحويل داده شود. 2- نمون برگ شماره ی 2/1 در دو نسخه تکميل و يک نسخه ی آن تحويل دانش آموز و نسخه ی ديگر در پرونده ی تحصيلی وی نگهداری می شود. 3- چنانچه دانش آموز در دو مرحله ی خرداد و شهريور در امتحان تغيير رشته شرکت می کند بايد نمون برگ شماره ی 2/1 را برای هر مرحله ی جداگانه تکميل کند. 4- چنانچه دانش آموز قصد تغيير رشته به شاخه ی کاردانش داشته باشد تکميل آن بخش از نمون برگ که مربوط به دروس امتحان تغيير رشته است ضرورت ندارد. چنانچه رشته ی مورد تقاضا در واحد آموزش محل تحصيل وی موجود باشد در همان واحد آموزش در امتحان تغيير رشته شرکت می کند و چنانچه رشته ی مورد تقاضا در آن واحد آموزش موجود نباشد با هماهنگی اداره ی آموزش و پرورش ، دبيرستان و يا هنرستان مورد نظر تعيين و دانش آموز جهت امتحان به آن واحد آموزشی تا يک هفته قبل از شروع امتحانات براساس نمون برگ شماره ی 203 معرفی می شود. لازم به ذکر است واحد آموزش مقصد موظف به گرفتن امتحان از دانش آموزان معرفی شده می باشد و پس از انجام امتحان تغيير رشته بايد بخش (ب) نمون برگ مذکور را تکميل و به واحد آموزش بعدا ارسال کنند. تغيير رشته در بزرگسالان به اين نحو است که دانش آموز در ابتدای هر نيمسال تحصيلی تقاضای خود را برابر نمون برگ 2/2 تکميل و اراﺋه می نمايد. چنانچه شرايط رشته ی دلخواه را در نمون برگ شماره ی 1 هدايت تحصيلی کسب کرده باشد با تغيير رشته ی وی موافقت می شود . چنانچه کسب نکرده باشد بايد در امتحان تعيين رشته ی مورد نظر شرکت کند و در صورت کسب شرايط با صدور نمون برگ مجدد شماره ی 1 هدايت تحصيلی در پايان آن نيمسال به رشته/شاخه ی مذکور هدايت شود.
25آيا دانش آموز سال دوم رشته ی رياضی می تواند به پايه ی سوم رشته ی الکتروتکنيک فنی تغيير رشته بدهد؟
با نام و یاد خدا سلام بلی اول بايد نمون برگ 2/1 تقاضای تغيير رشته را تکميل نمايد. چون در دبيرستان رشته ی مورد تقاضای دانش آموز ( الکتروتکنيک ) موجود نمی باشد. نمون برگ 203 تکميل و با هماهنگی اداره ی آموزش و پرورش و هنرستان مورد نظر تعيين و دانش آموز جهت امتحان به آن واحد آموزشی تا يک هفته قبل از شروع امتحانات معرفی می شود . دروسی که بايد در امتحان تغيير رشته شرکت کند عبارتند از : رياضی2 با کد 5443 ، تعمير لوازم خانگی با کد 2132 ، کارگاه سيم کشی 2 با کد 2131 ، کارگاه سيم کشی 1 با کد 2130 ، کارگاه مقدماتی مکانيک با کد 1521 ، رسم فنی الکترونيک و الکتروتکنيک با کد 2073 ، مبانی برق با کد 2071 و اصول اندازه گيری الکتريکی با کد 2091 درس رياضی 2 را همزمان با درس پايه ی دوم رشته ی رياضی بايد پاس کند و نياز به معرفی جهت شرکت در امتحان تغيير رشته نيست.
26در سال دوم آيا دانش آموز فنی و حرفه ای رشته ی الکتروتکنيک می تواند به پايه دوم کاردانش برق صنعتی تغيير رشته بدهد؟
با نام و یاد خدا سلام طبق تبصره ی 2 ماده ی 112 آيين نامه ی آموزشی دوره سه ساله متوسطه نظام جديد دانش آموز قبولی پايه ی دوم فنی و حرفه ای بخواهد پايه ی دوم را در رشته های شاخه ی کاردانش تکرار کند با رعايت ساير شرايط می تواند ( پس طبق اين تبصره شرط آن اين است که در پايه ی دوم رشته ی قبلی قبول شده باشد.)
27رشته های شاخه ی کاردانش که نياز به نمره ی 10 در دروس رياضی يا بعضی دروس پايه ی اول دارد کدامند؟
با نام و یاد خدا سلام با عنايت به مفاد بند 4_6 ماده ی 109 آيين نامه ی آموزشی دوره ی سه ساله ی متوسطه روزانه.
28چرا در رشته ی کاردانش حد نصاب نمرات دروس پيش نياز برای انواع رشته های تحصيلی مشخص نمی شود؟
با نام و یاد خدا سلام در شاخه ی کاردانش پيش نياز نداريم ، دروس پيش شرط داريم برای ورود به بعضی از رشته ها مثل رياضی 1 که پيش شرط برق ساختمان يا برق صنعتی و غيره است.
29از دانشگاه امام حسين (ع) اطلاعات بدهيد؟
با نام و یاد خدا سلام دانشگاه امام حسين(ع) در شهر تهران قرار دارد و دارای دانشکده های علوم پايه ، فنی مهندسی و علوم انسانی است. دانشکده ی پزشکی آن ، دانشکده ی بقيه اﷲنام دارد و زير نظر سپاه پاسداران می باشد. دانشگاه امام حسين از طريق آزمون سراسری در مقطع کارشناسی رشته های مهندسی برق ، مهندسی کامپيوتر ، مهندسی مکانيک ، مهندسی عمران ، مهندسی هوا فضا ، مهندسی صنايع ، مهندسی فناوری اطلاعات ، رياضی ، فيزيک ، شيمی ، زيست ، هوا نوردی ، جغرافيای سياسی ، عمليات کشوری ، حقوق ، آمار ( مديريت زنجيره ی تأمين ) اطلاعات نظامی و علوم سياسی دانشجو می پذيرد . دانشگاه امام حسين دو بخش جداگانه دارد. يکی دانشکده ی افسری که مخصوص افرادی است که وارد سپاه می شوند و ديگری دانشگاه جامع که از طريق کنکور سراسری پذيرش می گيرد. متقاضيان دانشگاه امام حسين بايد رشته ی مورد علاقه ی خود در اين دانشگاه را در اولويت 1 تا 10 فرم انتخاب رشته قرار دهند. نتايج اوليه ی دهه ی آخر مرداد ماه اعلام می شود به صورت دو برابر ظرفيت . نتيجه ی نهايی ، پس از مصاحبه و معاينه و ... در بهمن ماه اعلام می گردد.
30چگونه سهميه ی مناطق اعمال می شود؟
با نام و یاد خدا سلام هر کد رشته ی محل در آزمون سراسری دارای ظرفيتی است که متأثر از سهميه ها و گزينش بومی می باشد . يعنی در واقع سه عامل تعيين کننده پذيرش داوطلبان است. 1- نمره ی اکتسابی در هر يک از زير گروه ها 2- استان بومی 3- سهميه ی داوطلب. مثلا در رشته ی رياضی دانشگاه صنعتی اصفهان که يک رشته استانی است ، 100 نفر ظرفيت وجود دارد. اين 100 نفر شامل 40 درصد سهميه ی رزمندگان ( که معمولا به دليل عدم کسب حد نصاب علمی پر نمی شود و با بومی استان پر می شود)و از 60 نفر باقيمانده 20 درصد کشوری ( 12 نفر ) و 80 درصد ( 48 نفر ) سهميه ی منطقه ی يک ، دو ، سه و خانواده ی شهدا می شود. ( درصد سهميه ی مناطق به نسبت تعداد شرکت کنندگان هر سال متفاوت است.) 5 درصد مازاد بر ظرفيت نيز سهميه ی شاهد محسوب می شود و در کل 105 نفر پذيرش می شوند.
31دانش آموزانی که از سال سوم درسی افتاده دارند،آيا می توانند دردوره ی پيش دانشگاهی شرکت کنند؟
با نام و یاد خدا سلام شرط ورود به پيش دانشگاهی داشتن ديپلم کامل متوسطه می باشد.
32ادامه تحصيل در دوره ی پيش دانشگاهی به چند شيوه امکان پذير است؟
با نام و یاد خدا سلام ادامه تحصيل در دوره ی پيش دانشگاهی در دوره ی روزانه ، بزرگسال ، متفرقه و آموزش از راه دور بسته به شرايط هر فرد امکان پذير است.
33آيا معدل پيش دانشگاهی جزء معدل کل يا معدل ديپلم محسوب می گردد؟
با نام و یاد خدا سلام معدل پيش دانشگاهی با معدل ديپلم متفاوت است.
34آيا تغيير رشته در مقطع پيش دانشگاهی مشکلی ايجاد نمی کند؟
با نام و یاد خدا سلام تغيير رشته در پيش دانشگاهی قانونی است و مشکلی ايجاد نمی کند.