مشاور

فروردین ۲۴, ۱۳۹۸

چرا بعضی از کودکان بدرفتاری می کنند؟

برای بررسی بدرفتاری و نافرمانی در کودکان، ارزیابی از برداشت ها و نظرات والدین در مورد اینکه چرا کودکان مشکلات رفتاری معناداری بروز می‌دهند مفید است. […]
فروردین ۲۴, ۱۳۹۸

نقش وقایع استرس زای خانواده در نافرمانی فرزندان

وقایع استرس زایی که خانواده ها ممکن است تجربه کنند به محرک‌های تنش زایی همچون مشکلات شخصی یا مشکلات مربوط به رابطه زناشویی، مشکلات سلامت، مشکلات […]
فروردین ۲۴, ۱۳۹۸

نحوه‌ی ابراز نیازها و مقابله با مشکلات

انسان از کودکی یاد می‌گیرد که خواسته‌ها و نیازهای خود را برای برطرف شدن مطرح کند. مطرح کردن نیازها در کودکان بسیار مستقیم است یعنی همیشه […]
فروردین ۲۴, ۱۳۹۸

با عشق یک طرفه چه کنیم؟

یکی از چالش‌های بزرگ عاطفی زمانی است که مورد توجه و محبت کسی باشیم که هیچ حس خاصی نسبت به او نداریم. افراد در چنین شرایطی […]
فروردین ۲۲, ۱۳۹۸

The Upside to Topics for Research Papers in English Literature

The Nuiances of Topics for Research Papers in English Literature For your organization increase and development,
فروردین ۲۲, ۱۳۹۸

What Experts Aren’t Saying About Discrete Math Textbook and How It Affects You

Take note that the sum of all the areas are always 1. Some functions have a continuous domain but just on a part of the x-axis. […]
فروردین ۲۱, ۱۳۹۸

مشاوره فردی به درد چه کسانی می خورد؟

فروردین ۲۱, ۱۳۹۸

راز بدست آوردن آرامش

فروردین ۲۱, ۱۳۹۸

چگونه حالت های ناخوشایند روحی را از خودمان دور کنیم؟