0.034362001319736501_taknaz_ir

روابط زوج ها همواره تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار دارد؛ عواملی که در بسیاری از موارد، ناآگاهانه بر زندگی آن ها تاثیر می گذارد. همواره قبل از کنترل متغییرهای مزاحم به شناخت آن ها نیازمندیم. زمانی که عوامل لطمه زننده را پیدا می کنید، می توانید کم و کیف و چگونگی نفوذ و تاثیر گذاری آن ها را کشف کنید؛ در این زمان است که امکان کنترل مهیا می شود. در زیر چهار عنصری که از بیرون بر رابطه شما تاثیر می گذارد، آورده شده است.

تفاوت در پیشینه ها

وقتی زوج ها از زمینه های فرهنگی، دینی و اقتصادی یکسانی وارد رابطه می شوند، دارای انتظارات یکسان تری هستند. اما اگر همسر انتخاب شده دارای پیش زمینه های متفاوتی است، بایستی در نظر داشت که برای ساختن یک رابطه به انرژی و زمان نسبتاً زیادی احتیاج است.

زمانی که با هم و جدا از هم سپری می کنید

مدت زمانی را که با هم و جدا از هم سپری می کنید، یکی از نقاط حساس ارتباط است.
در واقع اگر همسر شما زمان جدایی را اینگونه تفسیر کند” او به اندازه ای که من از او مراقبت می کنم از من مراقبت نمی کند و مواظبم نیست” در نتیجه گیری ها دچار مشکل شده اید.

زمان های تنهایی و جدایی را برای یکدیگر تفسیر کنید. برای رسیدن به یک اتفاق نظر احساساتتان را به اشتراک بگذارید و به همسرتان بگویید که از با هم بودن چه می خواهید.

خانواده همسر

برای بسیاری از ما؛ خانواده جدا از پشتوانه های مالی، یکی از منابع مهم احساسی و هیجانی است. اما بسیاری از زوج ها در روابط خود با والدین دچار مشکل می شوند.

در ابتدا لازم است به نیت های خالصانه والدین نگاهی بیاندازید و در نظر داشته باشید در بسیاری از مواقع کمک ها و نظرات آن ها به یاری شما خواهند آمد، اما لازم است زوج ها در مورد میزان و چگونگی نفوذ و تاثیرگذاری والدین به اتفاق نظر برسید.

از همسرتان بپرسید که وقتی به موانع یا دوراهی های زندگی می رسید، اولین کسی که از او کمک می خواهید چه کسی خواهد بود.- یک متخصص- دوستان- خانواده خودم- خانواده همسرم

دوستان

بسیاری معتقدند که باید همه دوستان بجز آن هایی که همسرشان از آن ها خوششان می آید، کنار بگذارند. رها کردن دوستان رفتاری سالم نیست مگر آنکه رابطه کاری و یا ارتباطتتان به خود شما و روابط شما لطمه بزند. در عین حال لازم است در نظر داشته باشید همسر شما مانند شما از با دوستانتان بودن لذت نمی برد.

چگونگی کنترل متغییرهای مزاحم بیرونی، به مدیریت شما باز می گردد. تا زمانی که به موقع، به جا و به اندازه کافی به همسرتان توجه می کنید و نیازها و خواسته هایش را برآورده می کنید، می توانید برای دیگر فعالیت ها آزاد باشید.