Night-spousal

چند سال از زندگي مشترک تان مي گذرد؟

روابط خودتان را با همسرتان چطور ارزيابي مي کنيد؟

آيا احساس مي کنيد همسرتان آن طور که دوست داريد شما را درک نمي کند؟

 احساس مي کنيد که زندگي تان هيجان و شور روزهاي اول را ندارد و…

يکي از انواع اينک کلید ها که مي تواند شما را  خوشبخت و محبوب همسرتان کند، هوش هيجاني است، قيمت آن زياد است، چون کارکردهاي فوق العاده اي دارد و اثر آن افزايش محبت شما در دل همسرتان است.کافي است اين کلید را هميشه همراه خودتان داشته باشيد. تعدادي از عناصر تشکيل دهنده آن را در زیر به شما اشاره مي کنيم، استفاده هر کدام از آن ها را به سليقه و انتخاب شما واگذار مي کنيم.

هوش هيجاني را اين گونه تعريف مي کنند: توانايي درک و فهم عواطف به منظور ارزيابي افکار و خلق و خو و تنظيم آن ها به گونه اي که موجب تعالي و رشد عقلاني – هيجاني شود.

چه کساني از هوش هیجانی استفاده مي کنند؟

کساني که مي توانند درک کنند که خود يا اطرافيان در يک لحظه خاص در چه حالت هيجاني به سر مي برند. دقيقا در همين لحظه است که اثر جادويي این کلید  بروز مي کند. اين درک و آگاهي بر قوه تشخيص اين افراد تأثير مي گذارد و آن ها قادر خواهند بود که عواطف و هيجاناتي مثل خشم، ترس، احساس گناه، احساس تنهايي و … را از هم تشخيص دهند.

با داشتن اين نيروي قدرتمند خواهيد توانست:

– با شناخت، تشخيص و دريافت حس واقعي و عواطف طرف مقابل در نظر او فردي باهوش، فهيم و دوست داشتني جلوه کنيد.

– راجع به عواطف خود يا طرف مقابل، استدلال کنيد. اين توانايي، چهره بسيار شاخص و قابل توجهي از شما خواهد ساخت.

– مهم تر از همه اين که مي توانيد عواطف تان را تنظيم و مديريت کنيد. لازم به توضيح نيست که در اين صورت چقدر قابل احترام و خاص در نظر ديگران جلوه مي کنيد.

اثر هوش هیجانی بر روابط با همسر

پيشنهاد مي کنيم هرچه زودتر به جست و جوي این کلید  برويد و اگر نداريد، حتما آن را تهيه کنيد! زيرا زندگي مشترک و رابطه زوجيت منبعي غني و سرشار از عواطف است، اگر شما بتوانيد در زمان هاي مختلف تشخيص دهيد همسرتان در چه حال و احساسي به سر مي برد، برگ برنده را يافته ايد. مي توانيد دقيقا روي همان انگشت بگذاريد و موانع ارتباطي تان را بشکنيد. براي مثال همسرتان (خانم يا آقا) در محل کار به خاطر برخي اشتباه ها نتوانسته است، ارتقا بيابد و اين فرصت نصيب همکار او شده است. کمي فکر کنيد. احتمالا ممکن است او چه احساسي داشته باشد؟چه چيزي نشان مي دهد؟

بله، درست است اول بايد فکر کنيد اين اتفاق براي خودتان افتاده است. تأمل کنيد. به مسئله خوب نگاه کنيد. هم به افکار هم به احساسات توجه کنيد.آفرين !شما نزدیک شده اید. به يافته هاي تان توجه کنيد: «همسرتان دلخور و عصباني است، احساس مي کند حقش ضايع شده است»، هنوز ادامه بدهيد. او احساسات ديگري هم دارد… «حالا فکر مي کنيد او از دست خودش هم ناراحت است به خاطر اشتباهاتي که داشته است»، «او کمي هم به همکارش حسادت مي کند يا به حال او غبطه مي خورد»، «خودش را سرزنش مي کند»، «احساس مي کند تحقير شده است» فکر کنيد، ديگر چه احساساتي مي توانيد در او کشف کنيد… «نگران است نسبت به روابطش با همکارش در موقعيت جديد»، «احساس خسارت ديدن و پشيماني» و …

اگر شما جاي او بوديد با اين همه فشار و احساس بد چه حالي داشتيد؟ چه نيازي داشتيد؟ درست است، نياز عميقي داشتيد، کسي کاملا شما را درک کند،مي خواهید دست هاي تان را بگيرد و به شما بگويد «مي فهمم، چقدر برايت سخت است». پس اين کار را بکنيد. به همسرتان نگاه کنيد. به او بگوييد که احساسات و حال او را مي فهميد. بعضي از آن ها را به زبان بياوريد. او را مطمئن کنيد که در شرايط جديد کنارش هستيد و مي تواند روي کمک هاي فکري شما حساب کند.

هیچ وقت  به اين موضوع فکر نکنيد که همسرم پررو مي شود، خجالت مي کشم، ديگران چه مي گويند؟ ما که به شما گفتيم ديگران چه فکري مي کنند.

آثار استفاده هوش هیجانی در روابط زوجين

– همسرتان شما را فوق العاده، فهيم، بي نظير و هميشه قابل اتکا مي داند. به شما افتخار مي کند و حاضر نيست هيچ وقت شما را از دست بدهد.

– شيوه هاي ابراز محبت و عشق ورزي در رابطه شما جان مي گيرد و بسيار پررنگ مي شود و باعث مي شود انرژي رواني عجيبي پيدا کنيد.

– احساس شادي و نشاط زندگي تان را در بر مي گيرد.

– توان مديريت اختلافات و تعارضات در شما به طور چشمگيري افزايش مي يابد.

– بهتر مي توانيد نيازها و خلاءهاي زندگي مشترک تان را پيدا کنيد و پيش از اين که مشکل ساز شوند آن ها را رفع کنيد.

پژوهشگران دريافته اند که ارتباط باثبات و معناداري بين توانايي ابراز صحيح عواطف و شادي هاي زندگي و روابط زناشويي مطلوب وجود دارد. زوج هاي خرسند در مقايسه با زوج هايي که رابطه زناشويي و هيجاني خوبي با هم ندارند، احساس همدلي بيشتري به هم نشان مي دهند و نسبت به احساسات يکديگر حساسيت بيشتري به خرج مي دهند.

اگر زوجين از عواطف همسرانشان آگاه شوند و بتوانند عواطفشان را به صورتي واضح و آشکار به يکديگر اطلاع دهند و ابراز کنند، زندگي بهتري خواهند داشت. براي اين کار لازم است تا نسبت به علل، جوانب و پيامدهاي عواطف شان بر زندگي زناشويي شان آگاهي بيابند.

متأسفانه تنها شما نيستيد که به اين احساسات، افکار و حالات دچار شده ايد، بسياري از زوج هاي جوان، ميانسال و سالمند هم چنين تجربه اي دارند.