کارگاه-مهارت-های-زندگی
کارگاه مهارت های زندگی
می 2, 2017

کارگاه روش های نوین و همسرداری

کارگاه-مهارت-های-فرزند-پروزی

کارگاه روش های نوین و همسرداری

هر یک از زوجین باید بکوشند با روانشناسی همسرشان آشنا شوند تا بدانند زن و مرد به چه اموری بها می دهند و نظام ارزشیابی چگـونه است. ریشه بسیاری از مشکلات زناشویی، کمبود صمیمیت و وجود مشکلات ارتباطی بین همسران می باشد.