02.[1]

چگونه به کودکان محبت وامنیت را منتقل کنیم؟ یک کارشناس علوم تربیتی گفت: کودکانی که مهر و محبت متعادل والدین خود را در کنار امنیت خاطر در خانواده خود دریافت می‌کنند افرادی شادتر و بانشاط تر خواهند بود. به گزارش ایسنا، سمیه مریدی با اشاره به اینکه یکی از نیازهای اساسی روانی افراد، برخورداری از محبت دیگران است، اظهار کرد: محبت عاطفی والدین به کودک برای رشد عاطفی او بسیار ضروری است.

وی با ذکر این نکته که کودکان علاوه بر نیازهای جسمانی نیازمند محبت و نوازش هستند، افزود: والدین باید کودکانشان را ببوسند، آنان را در آغوش بکشند و نوازششان کنند. این کارشناس علوم تربیتی، با اعلام اینکه کودک از ابتدایی‌ترین روزهای تولدش وابستگی شدیدی به مادرش دارد، گفت: دلیل بسیاری از بی‌طاقتی‌ها و جنب و جوش‌های او نیز ناشی از همین امر است. مریدی با بیان اینکه مادران نقش اصلی را در تماس و میل به ارتباط میان کودک و دیگران برقرار می کنند، تصریح کرد: زمانی این مهم میسر خواهد شد که مادر به کودک خود علاقه مند باشد و او را از مهر و محبت خود برخوردار کند. این کارشناس علوم تربیتی، با ذکر این نکته که کودکانی که مهر و محبت متعادل والدین خود را دریافت می کنند افرادی شادتر و بانشاط تر خواهند بود، اظهار کرد: این کودکان در باطن خود احساس محرومیت نمی‌کنند و گرفتار ناکامی و عقده‌های روانی نمی‌شوند. وی کودکان شاد را خلاق دانسته و افزود: نیاز به محبت یک امر همیشگی است که افراد در تمام مقاطع زندگی خود به آن نیاز دارند. وی با اشاره به اینکه در بسیاری موارد مشکلات روانی کودکان، ناشی از کمبود محبت نیست، تصریح کرد: محبت افراطی نیز مشکل آفرین است و منجر به توقع بیجا، زودرنجی، سلطه طلبی، کم رویی، عدم رشد صحیح تربیتی و اخلاقی در کودکان می‌شود. مریدی با ذکر این نکته که نوزاش و بوسیدن کودک، او را متکی به نفس بار می‌آورد، گفت: با بغل گرفتن و لبخند زدن به کودک، از لحظه تولد، منجر به دریافت امنیت عاطفی او از مادرش خواهد شد. وی با بیان اینکه احترام به شخصیت کودک یکی از بهترین وسیله‌های ارضای غریزه حب ذات در اوست، اظهار کرد: تمامی افراد از احترام لذت می برند، زمانی که به کودک احترام گذاشته می‌شود او کمتر از اوامر والدین خود سرپیچی کرده و دیگر احساس حقارت نخواهد کرد. این کارشناس علوم تربیتی، قدردانی و تحسین را عامل تقویت روحیه و بشاشی کودکان دانست و خاطرنشان کرد: نباید در تشویق و یا تحسین کودکان افراط و تفریط کرد، بلکه با تشویق بجا و به موقع آنان را مشتاق به تکرار اعمال مشابه کرد. مریدی در پایان با بیان اینکه فرزندان عامل شادی در خانواده هستند، یادآور شد: والدین کودکان خود را دوست داشته و لحظات شادی را برای آنان در کانون گرم خانواده فراهم کنند.