ترس کودک از معلم
هراس از مدرسه
آوریل 30, 2017
78521-234167-1401691378
مشکلات بعد از زایمان
آوریل 30, 2017

چگونه از ناسازگاری خواهران و برادران بکاهیم؟

images

images

شما با اين مسئله چگونه برخورد مي کنيد؟ آيا در دعواي کودکانتان مداخله مي کنيد؟ يا اجازه مي دهيد خود آنها موضوع را حل کنند؟
نکته مهمي که همه والدين بايد بدانند اين است که برخي از خواهرو برادرها از مصاحبت يکديگر لذت نمي برند. هرچقدر هم که شما در تربيت آنها تدبير و سياست به کار ببريد بازهم بين آنها نزاع و کشمکش روي مي دهد و راهي براي از بين بردن اين دعواها وجود ندارد اما مي توان با کمي درايت و تدبير، اين نزاع ها را به حداقل رساند.

علل ناسازگاري کودکان

به هم خوردن عدالت و برابري ميان فرزندان: وقتي پدر و مادر عدالت را رعايت نمي کنند، حس حسادت کودکان را نسبت به يکديگر برمي انگيزند و باعث بروز اختلاف و دعوا بين خواهر و برادر مي شوند.
به خطر افتادن حس مالکيت کودک

کودک داراي حس مالکيت قوي است و زماني که کودک ديگري بخواهد وسيله متعلق به او را بردارد عصباني مي شود و پرخاش مي کند.
    حس برتري طلبي

 کودکي که مي خواهد هميشه نقش اصلي را در بازي داشته باشد اگر کودک ديگر به او اجازه چنين کاري را ندهد دست به تخلف در بازي مي زند و اين کار باعث جدال ميان آنها مي شود.
    دخالت بيجاي پدر و مادر در اختلافات جزئي

 پدر و مادري که دائما نقش داور يا قاضي را بازي مي کنند و مي کوشند مقصر اصلي را شناسايي کنند باعث مکرر شدن دعواي ميان کودکان مي شوند و آنان را براي نزاع بعدي آماده تر مي کنند.
عواملي که سبب تحريک حس حسادت کودک مي شود، مانند: جانبداري از کودک ديگر در دعوا، مجبور کردن کودک به گذشت به نفع کودک ديگر، مقايسه کردن کودک با ساير فرزندان.
مصرف انرژي اضافي که در آنها به جا مانده وموفق به تخليه آن نشده اند
بيکاري و بلاتکليفي: سعي کنيد کودکان را سرگرم ومشغول سازيد
از همه مهمتر سعي کنيد الگوي مناسبي براي آنها باشيد. کودکان نبايد شاهد اين باشند که شما براي اثبات حقانيت خودتان به زور متوسل مي شويد و تصور کنند که دعوا امر اجتناب ناپذير است. بايد در حضور کودکان از دعوا کردن بپرهيزيد
هنگام مقابله با دعواي کودکان با يکديگر چه نکاتي را بايد رعايت کرد؟
در صورتي که دعوا لفظي و جزئي بود به فرزندانتان اجازه دهيد خودشان مشکلشان را حل کنند. هنگامي که کودکان بفهمند کسي علاقه اي به مشکل آنها ندارد ديگر براي جلب توجه پدر و مادر دائما نزد آنها شکايت نمي کنند.
اگر دعوا درحدي بودکه امکان صدمه زدن آنها به يکديگر وجود داشت والدين به ناچار بايد دخالت کنند و با لحني جدي از آنها بخواهند به دعوا خاتمه دهند.
در صورت شکايت کودکان از يکديگر به آنها بگوييد که علاقه اي به شنيدن توضيحات آنها نداريد و نمي خواهيد بدانيد مقصر کيست؟ ولي اگر مقصراصلي مشخص بود بايد او را مورد سرزنش قرار دهيد.
اغلب دعواهاي خواهر و برادرها از روي تصميم قبلي نيست و ناگهاني اتفاق مي افتد و گاهي چندان بالامي گيرد که کودکان سعي مي کنند خشم خود را به صورت ضربه بدني يا تخريب اسباب بازي يا لوازم شخصي طرف مقابل نشان دهند. در اين هنگام بايد کودک را از اين کار باز داشت و به او فهماند که هرچند احساس خشمش نسبت به خواهر يا برادر منطقي است ولي او حق ندارد با رفتاري ناپسند و ضد اجتماعي از حق خود دفاع کند.