افسردگی-1

تمام موارد زير نشانه‌هاي افسردگي هستند!

در صورتي كه چندين مورد از اين نشانه‌ها در حال حاضر در شما موجود است، هرچه زودتر به روان‌شناس مراجعه نماييد.

 خلق گرفته و دلتنگ
 احساس غمگيني
 احساس تهي و خالي
 زودرنجي و كج‌خلقي
 علاقة كم در اكثر فعاليت‌ها
عدم‌لذّت بردن از فعاليت‌هايي كه قبلاً لذتّ‌بخش بودند
كناره‌گيري و انزواطلبي
انگيزش پايين
بي‌تصميمي و دودلي
اشتهاي افزايش يافته يا اشتهاي كاهش يافته
به‌سختي به خواب رفتن (بي‌خوابي در زماني كه مي‌خواهيد بخوابيد)
به‌سختي در خواب ماندن (هنگام خواب از خواب پريدن)
خوابيدن در تمام اوقات
خستگي ويا فقدان انرژي
از دست دادن وزن به‌طور معني‌دار و بدون‌تمايل براي اين كار
افزايش وزن به‌طور معني‌دار و بدون‌تمايل براي اين كار
احساس جسماني كُندشدگي و كاهش سرعت‌عمل
احساس بي‌ارزشي
احساس‌هاي گناه بيش‌ازاندازه
تمركز و دقّت ضعيف
حافظة ضعيف
افكار عودكننده مرگ
افكار، طرح‌ها، يا تلاش‌هايي براي خودكشي
عزّت‌نفس اغراق‌شده
نياز كمتر به خواب
پرحرفي و وراجي
افكار رقابتي
حواس‌پرتي
افزايش در سطح فعاليت عمومي
اشتغال فراوان در رفتارهاي لذّت‌بخش ولي پرخطر