images

عادتهایی که عامل خوش  بختی می شوند!
اگر میخواهید افراد خوش شانس را به برنامه خود وارد کنید، آماده بخشش باشید. شما باید بدون چشم داشت، برای دیگران قدمی بردارید. کار را با اعتماد به دیگران آغاز کنید

شما نمی توانید تک و تنها به جای برسید و تنها با کمک دیگران می توانید اگر شما ذاتا شکاک هستید یا دوست دارید تمام کارها را به تنهایی انجام دهید، امکان اینکه بخت به شما رو کند بسیار کم خواهد بود. زیرا معمولا شانس توسط دیگران بر سر راه شما قرار میگیرد با مهره های قوی خود بازی کنید از وانمود کردن به قدرتهایی که فاقد آن هستید خودداری کنید. قبل از هرچیز باید مهارتها، استعدادها، دانش و روابط خود را به خوبی بشناسید و در هر زمان که میتوانید، از آنها استفاده کنید. این کار احتمال خوش شانس بودن را افزایش میدهد بیش از آنچه میگیرید، پس بدهید اگر میخواهید افراد خوش شانس را به برنامه خود وارد کنید، آماده بخشش باشید تجربیات من، همواره نشان داده اند که این ضرب المثل قدیمی: “از هر دست بدهی، از همان دست میگیری” واقعیت دارد و مطمئن باشید که آنچه را بخشیده اید، چه مالی و چه معنوی، در غیر منتظره ترین موقعیت به شما باز میگردد و گره از کارتان میگشاید. متناسب و سلامت شوید و این حالت را حفظ کنید منظور بهداشت و سلامت جسمی، فکری و روانی است. صحیح غذا بخورید و فعال باشید. مثبت اندیش باشید. بدانید که لزوما همواره همه چیز بر وفق مرادتان نیست. اما با اعتقاد بر امکان پذیر بودن موفقیت، حتی در موقعیتهای دشوار نیز پیروز خواهید شد. هرگز هنگام شب و زمانی که خسته هستید، به مشکلات عمده و سخت نیاندیشید. در برقرار کردن ارتباط و اطلاع رسانی مهارت یابید شما باید بتوانید به خوبی به دیگران بگویید که هستید و چه میخواهید. بر روی مهارتهای کلامی خود کار کنید. منظور من شیوه استفاده از کلمات، روش واضح سخن گفتن و نوشتن و بیان منظور با کلامی ساده اما قدرتمند است. در کار و صنعت واقعی خود گام بردارید هر راه اندازی، هر شرکت و هر معامله ای بر مبنای یک صنعت یا برپایه رشته علمی یا تجربی خاصی بنا شده است. با پرداختن به این عادات، به شانس فرصت بدهید به سراغتان بیاید.

ورود کاربران