8

درحالی که امروزه بیشتر ازدواج ها با عشق صورت می گیرد وهردو طرف قصد دارند که به یکدیگر وتعهداتشان در مقابل هم احترام بگذارند . اما در طول زمان مسائلی پیش می آید که می تواند یه جدایی، یا یک زندگی مشترک بدون احساس ، عشق وهمراهی منجر می شود، یکی از معظلات اجتماعی امروز در زندگی مشترک زوجین، ظهور پدیده ای به اصطلاح مدرن به نام طلاق عاطفی است. نوعی از جدایی است که درآن زن وشوهر اگرچه باهم زیر یک سقف زندگی می کنند، اما هیچ مهر وعاطفه ای بین آنها حاکم نیست .

در طلاق عاطفی زن وشوهر عواطف خود را از یکدیگر دریغ می کنند وروی از هم بر میتابند. چراکه اعتمادشان به یکدیگر وجذابیتشان برای هم کاهش یافته است .

ریشه طلاق عاطفی :

1.عدم آموزش مهارت های زندگی به جوانان رابه عنوان مهم ترین دلیل مطرح کرد

2.عدم رابطه صحیح کلامی ومهارت های لازم برای سخن گفتن وبیان خواسته ها از همسر

3.مهم ترین دلیل انتخاب های نادرست است

4.خست

5.عصبانیت

6.دورویی

7.دروغ

8.پنهانکاری

9.پرخاشگری وخشونت

10.لجاجت

11.خودبینی وتحقیر یکدیگر

12.بی انضباطی.

13.عدم تامین نیاز عاطفی

14.بی توجهی مرد ویا زن

15.عدم همدلی وهمراهی

16. رفتار های خشونت آمیز مرد

17عدم گذاردن وقت با یکدیگر

18.نارضایتی جنسی

19. بی اعتمادی

20.عدم تعادل روحی مرد یا زن

راهکار هایی برای جلوگیری از طلاق عاطفی:

1.اگر ازدواج نکرده اید شیوه ها ومعیار های صحیح انتخاب همسر را یاد بگیرید واجرا کنید نه صرفا عشق وعلاقه موقت دوجانبه را.

2.اگر ازدواج کرده اید به طور مداوم آموزه های نحوه رفتار شخصی واجتماعی ، همسر داری، بچه داری، شیوه زندگی و… را یاد بگیرید و راهکار های عملی آنها را با زندگی خود تطبیق دهید.

3.راه های صحیح اصلاح رفتار نادرست وجلوگیری از تکرار آن ها را بیاموزید واجرا کنید نه اولین راهی را که به نظرتان می رسد.

4.از هر مساله جزئی وکوچک شکوه نکنید با شناخت کافی ، مهم وغیر مهم  وویژگی های خود ومسائل اساسا مهم را مدنظر بگیرید.

5.احتراممتقابل را حفظ کنید بی احترامی وتوهین مقدمه دلخوری وورود به حیطه لطمات عاطفی است.

6.به تفاوت سلیقه ، فکر ونگاه یکدیگر احترام بگذارید ودیگری را تمسخر نکنید.

7.برای داشتن زمان های مکالمه دونفره برنامه ریزی کنید ونگذارید دلخوری باعث شود مکالمات دونفره از زندگی حذف شود.

8.پیش از صحبت با هم ، سعی کنید خود را جای همسرتان قرار دهید در این صورت به طور کامل در می یابید که چگونه باید مسائل را مطرح کنید.

9.در حین بیان ناراحتی های خود از مجادله وبلند کردن صدایتان پرهیز کنید.

10.هرگز صحبت های خود را با طعنه ، زخم زبان ، کنایه وپایین آوردن شخصیت وحرمت همسرتان بیان نکنید.

11.با همسرتان مقابله به مثل نکنید ، سعی کنید همیشه شما پیشقدم شوید وبا رفتار محبت آمیز ، مهربانی را به او، آموزش دهید.

12.از سرزنش کردن همسرتان بپرهیزید، هیچ گاه تصور نکنید که در زندگی مشترکتان قربانی شده اید.

13.خواسته ها وانتظارتان را واضح ومشخص بیان کنید.

14.از پیش داوری وتصمیم گیری براساس تصورات خود ، پرهیز نمایید.

مراحل  طلاق عاطفی:

1.سرزنش ومخالفت: افراد در این مرحله همسر خود را در تمام اتفاق های گذشته، حال وآینده مقصر می دانند.

2.خشم وعصبانیت: در همه مراحل خشم تظاهر می کند ولی  در این مرحله در بیشترین حالت خود می باشد.

3.عدم پذیرش وطرد وتنهایی: بهتدریج خود را طوری تطبیق می دهند که دیگر نیازی به همسر خود ندارند.

4. بازگشت به زندگی : اگر طلاق قانونی انجام شود.

طلاق عاطفی وجامعه ایرانی:

طلاق عاطفی پنهان است واطلاعات دقیقی از آمار طلاق عاطفی وجود ندارد در طلاق رسمی افراد موظف هستند که بروز واقعه طلاق را ثبت کنند اما در طلاق عاطفی وقتی مرد وزن از روی اجبار وبه خاطر ملاحظاتی با هم زندگی می کنند تمایلی به بروز آن ندارند مگر آنکه وقتی به مشاور مراجعه می کنند . سردرد ل شان باز شود وبخواهند بگویند که اگر می توانستند طلاق می گرفتند. مشاهدات روانشناسان نشان می دهد که در کشور ما به ازای هر ازدواج موفق 3تا 5ازدواج هم درگیر طلاق عاطفی هستند  معمولا در سال های نخست زندگی رخ نمی دهد . در سالهای نخست هرچقدر هم که معیار های انتخاب همسر سطحی باشد، میان زن وشوهر کشش ها وعلایقی وجود دارد یا حتی اگر علاقه ای در این حد وجود نداشته باشد، این امید وجود دارد که ممکن است شرایط تغییر کند معمولا طلاق عاطفی از سالهای پنجم وششم زندگی شروع می شود، یعنیوقتی که افراد امید به تغییر همسر را از دست می دهند والبته از طلاق رسمی هم ناامید هستند وبه تدریج فاصله میان آنها بیشتر وبیشتر می شود.

دلایل تحمل طلاق عاطفی

1.وابستگی اقتصادی واجتماعی زوجین به یکدیگر

2.داشتن فرزند

3 محدودیتهای اجتماعی وفرهنگی

4.اجبار خانواده ها

تاثیر طلاق عاطفی بر میل جنسی زوجین:

محققان می گویند در زوج هایی که دچار طلاق عاطفی شده اند تا طلاق قانونی با نیاز های جنسی خود پنج نوع رفتار را خواهند داشت:

1.یکی از زوج ها به شدت تحت فشار وزوج دیگر به شدت درگیر است وبه این دلیل از میل جنسیبه مقدار زیادی کاسته می شود.

2.سرکوب تمایل های جنسی، وافراد سعی می کنند ذهن خود را از رابطه زناشویی دور کنند که احتمال دارد در صورت طلاق قانونی ، در ازدواج بعدی با شکست جنسی روبه رو شوند.

3.به دنبال مواد، پورنوگرافی(فیلم ، عکس، داستان، مطلب،….) می روند وسعی می کنند نیازهای جنسی خود را ازاین  طریق برطرف کنند.

4.بهترین پاسخ به نیاز های جنسی در خود ارضایی می دانند وبسیاری از مردان وزنانی که حتی قبل از ازدواج تجربه خود ارضایی نداشته اند از این طریق به نیاز های خود پاسخ می دهند.

5.نیاز های جنسی خود را خارج از خانواده با برقراری ارتباط قانونی یا غیر قانونی با جنس مخالف برطرف کنند.

فردی که دچار طلاق عاطفی شده است به خود وسلامت فردی خود بی توجه می شود وحتی به سلامت دیگر افراد خانواده نیز اهمیت کمتری می دهد، وظایف خود رابه درستی انجام نمی دهد ومسولیت های خود را درمقابل دیگر افراد خانواده به سردی وبی هیچ میل ورغبتی انجام می دهد.

طلاق عاطفی معمولا به صورت تدریجی ایجاد شده وبه دنبال ناکامی مکرر، عدم ارضای خواسته های روانی و… رخ می دهد، طلاق روانی در صورت ادامه می تواند باعث طلاق قانونی شود.

پیشگیری بهتر از درمان است

هرچند که در خصوص طلاق عاطفی وطلاق رسمی واثر مخرب آن تاکنون راهکار هایی ارائه شده اما مسله ای که بیش از هر چیز پرداخت به آن حائز اهمیت است بحث پیشگیری است.

 زوج هایی که تصمیم به ازدواج دارند به خصوص جوانان که در آستانه ازدواج هستند ، سعی کنند آگاهانه وبا تحقیق و بررسی در این راه قدم بردارند ودرگفتار خویش در ضمن شناخت صداقت داشته باشند ، به اطرفیان نیز توصیه می شود از هرگونه دروغ مصلحتی برای ایجاد زمینه هایی وصلت جلوگیری نمایند.

مهارت های همسرداری به عنوان عاملی برای جلوگیری از طلاق عاطفی زوجین: زوجین باید در همان اوان زندگی به شناخت کاملی از یکدیگر رسیده وبا استفاده از آن شناخت، مهارت گفتگو با یکدیگر را کسب کرده باشند. زمانی که زوجین به مشکلی برمی خورند باید با استفاده از مهارت گفتگو ، راه حلی برای مشکل فرد پیدا کنندنه اینکه با قهر کردن، صحبت نکردن ویا رفتارهایی از این دست ، روابط میان خود را سرد کنند.

تاثیر طلاق عاطفی بر فرزندان:

میزان آسیبی که این نوع طلاق بر کودکان می گذارد، بیشتر از طلاق قانونی است، در این نوع طلاق هیچ یک از اعضای خانواده تکلیف خود را نمی دانند ودائما با تضادها دست وپنجه نرم می کنند میزان آسیب هم به سن وشخصیت کودک دارد. کودکان تمایل دارند ثبات در خانه حاکم باشد، اما اختلافات دائمی والدین به کودکی که در دوران مهم رشد قرار دارد، آسیب های جبران ناپذیر جسمی- روانی عمیقی را تحمیل می کند