w483Y

احساسات یكی از مهم‌ترین اجزای درونی انسان‌ها هستند. برخی از احساسات از نوع واكنش‌هایی ابتدایی هستند كه ارتباطی با تفكر ندارند و بقیه انعكاسی از تجزیه و تحلیل فكر در ارتباط با موقعیت هستند، به این معنی كه احساسات مجموعه عواطف و تمایلات انسان‌ها و نشانگر این هستند كه فرد خوشحال است یا ناراحت، چیزی را می خواهد یا نمی‌خواهد، نرم است یا خشك و… .بسیاری از احساسات غیرواقعی و غیرمنطقی هستند.

كنترل احساسات
احساسات، غالبا خود را تحمیل می‌كنند و محدوده‌ی بسیار وسیعی هم دارند. ترس،‌درد، گریه، لذت، ناكامی و .. از زمان تولد با انسان همراه هستند. این احساسات می‌توانند  فیزیولوژیك، هورمونی و حتی منتج از مصرف دارو باشند، اما بعد از دوران كودكی برخی احساسات به موقعیت‌ها یا وقایع خاص منحصر می‌شوند، این مطلب همان پدیده یادگیری است.

بسیاری‌ از واكنش‌های احساسی زاییده تفكر هستند و ربطی به یادگیری ندارند. از طرف دیگر احساسات همیشه تحت تاثیر تفكر هستند چون انعكاس ارزیابی فكر از موقعیت هستند مخصوصا اگر موقعیت در حال تغییر باشد.

عواطف رفتار، احساسات و واكنش‌های جسمانی را نیز دربر می‌گیرد. البته این سه، ارتباط چندانی با هم ندارند یعنی ممكن است كسی احساس ناراحتی شدید داشته باشد ولی اصلا نشان ندهد و مشكل جسمی‌هم نداشته باشد. می شود احساس آرامش داشت و ناراحتی معده یا كمر درد هم داشت و خیلی بی‌خیال یا عصبی رفتار كرد

آموزش ریلكسیشن (آرام‌تنی)

الف. پایه:
اینكه كسی بتواند به خواست خودش آرام شود مهارت سودمندی است. هركس باید روش مناسب خود را پیدا كند. بعد از یاد گرفتن روش مناسب، مشكل اصلی، داشتن وقت انجام ریلكسیشن در زمان نیاز است.

ب. هدف:
كاهش تنش و غلبه بر اضطراب، ممانعت از ترس، ممانعت از حملات وحشت، بهبود تمركز، افزایش بهره‌دهی آموزش، غلبه بر بی‌خوابی و ارتقای‌سلامت عمومی

پ. مراحل:
مرحله اول: یك روش را انتخاب كنید و یاد بگیرید.

این سه روش را مطالعه كنید و یكی را انتخاب كنید
یك. یاد گرفتن شل كردن عضلات كار سختی نیست. ترتیب ساده‌ای دارد: اول عضلات را سفت كنید و بعد شل كنید. باید تمامی گروه‌های عضلات درگیر شوند.
دو. خودآموزهای صوتی متعددی در دنیا وجود دارند.
سه. روش بنسون در حقیقت نوعی مدیتیشن (مراقبه) است. پایه‌ی روش این است كه ذهن را از شر محرك‌های خارجی آزاد كنیم؛ در نتیجه تمامی‌ اعمال، كند شده و تنش عضلات كاهش پیدا می‌كند … و پیام‌های صادره از مغز كمتر می‌شوند و …
تاثیر این روش‌ها تا مدتی ماندگار است.

مرحله دوم: طریقه انجام روشی را كه انتخاب كرده‌اید بیاموزید.

مرحله سوم: برای ریلكسیشن مكانی خلوت و زمانی ‌را تعیین كنید.
روزی دو بار هر بار 15 تا 20 دقیقه باید تمرین كنید.