مهارتهای زندگی

اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۸

مهارت های زندگی چیست؟

مهارتهای زندگی عبارتند از توانایی‌هایی که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سلامت و رفتارهای سالم در سطح جامعه می‌گردند. مهارتهای […]
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۸

انواع مهارت های زندگی

–زمینه های کاربرد مهارت های زندگی الف ) افزایش سلامت روانی و جسمانی – تقویت اعتماد به خویشتن و احترام به خود – تجهیز اشخاص به […]
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸

مهارت خودآگاهی چیست؟

«خودآگاهي» توانايي شناخت خود و آگاهي از خصوصيات، نقاط ضعف و قوّت، خواسته‌ها، ترسها و انزجارهاست. براي اكثر ما توصيف ويژگي‌هاي اخلاقي و رفتاري خود براي […]
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸

مهارت کنترل خشم

ارائه تعریفی دقیق و کامل از خشم کاری دشوار است؛ زیرا از یک سوی افراد از نظر زمان و علت خشم و چگونگی واکنش به آن […]
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸

اهمیت مهارت تصمیم گیری

ما همیشه و هر زمان با تصمیماتی مواجه می‌شویم که گریز از آنها ممکن نیست، از تصمیمات کوچک مثل «چی بپوشم؟ چی بخورم؟ یا چه کانالی […]
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸

مهارت ارتباط موثر

برقراري ارتباط مهارتي است که هر کسي از آن بهره اي دارد. با ارتباط داشتن با ديگران مي توانيد ديدگاه ها و انديشه هايتان را به […]
  • ثبت نام
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.