جلسه+مدیریت

توصیه هایی برای مدیران
1. نقاط ضعف وقوت خود را کشف کنید.
2. حس ششم خود را نادیده نگیرید.
3. آرام شمرده صحبت کنید.
4. کارمندان را تشویق کنیدتا به ابتکار در انجام کارهایشان راههای برای صرفه جویی و پایین آوردن هزینه ها پیدا کنید.

5. زمانی که از کسی اشتباهی سر می زند با رفتار صحیح و منطقی او را شرمنده کنید نه با توهین و ناسزا
6. با توجه بیش از حد به افراد خاص حسادت دیگران را برانگیخته نکنید.
7. به دیگران فرصت جبران اشتباهاتشان را بدهید.
8. با اولین برخورد در مورد کسی قضاوت نکنید.
9. هر کسی را فقط با خودش مقایسه کنید.
10. هراز چند گاهی جلسه ای به منظور پرسش و پاسخ با حضور سرپرستان ومسولین ترتیب دهید تا از صحبت وعملکرد وبرنامه آن مطمئن شوید.
11.به اندازه کافی استراحت کنید و اجازه ندهید خستگی و استرس به سلامتی روحی شما لطمه وارد کند.
12.مطمئن شوید هیچ منبع انرزی بیهوده به هدر نمی رود برای مثال کسی را موظف کنید تا از خاموش بودن چراغها و بسته بودن شیرها ی آب پس از اتمام ساعات اداری و خروج نیروها اطمینان حاصل کنید
13.راحت ترین مبلمان و چشم نوازترین وسایل را برای اتاق خود تهیه کنید و برای استفاده بهینه از فضا و زیبایی محیط از طراحان داخلی کمک بگیرید.
14. کتاب قانون تجارت را در دسترس داشته باشید..