مرکز مشاوره پیام مشاور خدمات وسیع و گسترده ای را ارایه می کند که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم.
1-ارتقاء سطح آگاهی و دانش افراد در زمینه های بهبود کیفیت زندگی،افزایش خودشناسی،بهبود روابط اجتماعی،افزایش شادکامی و رضایت مندی از زندگی،انتخاب صحیح همسر،شغل و رشته مناسب و...
2-بهبود روابط زوجین،کاهش تعارضات زناشویی و ساختن خانواده ای خوشبخت و رو به رشد
3-تربیت صحیح فرزندان
4-ارتقاء مهارتهای زندگی از جمله مقابله با افسردگی،اضطراب،افزایش اعتماد به نفس و تاب آوری،کنترل خشم و...
5-همچنین برای تعیین وقت مشاوره در تمامی حیطه های سلامت روان (فردی،خانوادگی،زناشویی،کودک و...) با همکاران ما در پیام مشاور