می 2, 2017
images

آزمون های هوش

وکسلر ریون بینه و ……..
می 2, 2017
674380_942

آزمون های تحصیلی شغلی

هالند و استرانگ و ….
می 2, 2017
photo_2017-05-02_14-43-48

آزمون های شخصیت شناسی

MBTI NEO
می 2, 2017
download (1)

آزمون های سنجش سلامت روان

MILLON,SCL-90 MMPI